1

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 18/12/2012 εγγραφή των κάτωθι τακτικών μελών:

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

ΤΣΊΝΑΣ ΣΥΜ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

 

Τα νέα μέλη παρακαλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ενώσεως, μέσα σε διάστημα 10 ημερών, έξι (6) φωτογραφίες για την έκδοση της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας και 30,00 ευρώ για δικαίωμα εγγραφής.

Η εγγραφή και η ασφάλιση των νέων μελών στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα ρυθμιστεί από τη Γραμματεία του Οργανισμού (Σισίνη 18 & Ηριδανού 5, τηλ: 7264700).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ