1

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η εγγραφή των κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΟΥΖΟΥΝΗ ΚΥΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΕΝΝΑ TV
2. ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑ 9,84
3. ΦΥΤΑ ΓΕΩΡ. ΟΡΣΑΛΙΑ ΣΚΑΪ 100,3

Τα νέα μέλη παρακαλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ενώσεως, μέσα σε διάστημα 10 ημερών, έξι (6) φωτογραφίες για την έκδοση της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας και 29,35 ευρώ για δικαίωμα εγγραφής.
Η εγγραφή και η ασφάλιση των νέων μελών στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα ρυθμιστεί από τη Γραμματεία του Οργανισμού (Σισίνη 18 & Ηριδανού 5, τηλ: 7264700).