1

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 28/2/2007 εγγραφή του τακτικού μέλους:

ΖΑΡΑΚΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τ/Σ «ΚΑΝΑΛΙ 10»

Το νέο μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη Γραμματεία της Ενώσεως, μέσα σε διάστημα 10 ημερών, έξι (6) φωτογραφίες για την έκδοση της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας και 29,35 ευρώ για δικαίωμα εγγραφής.
Η εγγραφή και η ασφάλιση του νέου μέλους στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα ρυθμιστεί από τη Γραμματεία του Οργανισμού (Σισίνη 18 & Ηριδανού 5, τηλ: 7264700 ).