1

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3/4/2007 αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους της:

ΜΠΛΟΥΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΣΤΑΜΟΥΛΗ – « ALPHA TV »

Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της απόφασης του Δ.Σ. για την εγγραφή της συναδέλφου, μπορούν να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία 15 ημερών στη Γραμματεία της Ενώσεως.