1

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, οριστικοποιήθηκε η από 13 Αυγούστου εγγραφή 3 τακτικών και ενός δοκίμου μελών.

Τα νέα μέλη παρακαλούνται να προσκομίσουν στην Γραμματεία της Ενώσεως, το συντομότερο δυνατόν, έξι (6) φωτογραφίες για την έκδοση της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας και 10.000 δρχ. για δικαίωμα εγγραφής.

Τα θέματα εγγραφής και ασφάλισής τους στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα τα ρυθμίσουν με την Γραμματεία του Ταμείου (Ηριδανού 25 & Ορμηνίου 38, τηλ: 72 58 050-5).