1

Παράκληση της οικογένειας του Μανώλη Μαθιουδάκη αντί στεφάνων

Παράκληση της οικογένειας του Μανώλη Μαθιουδάκη είναι, αντί στεφάνων, να υποστηριχθεί η δράση των:

  1. “Σπίτι του Αγωνιστή” Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών, Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ GR4001100400000004076801473
  2. ΙΘΑΚΗ ΜΚΟ, Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ GR1901716760006676137543848

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ