1

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ενημερώνει ότι σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της εργοδοσίας της εφημερίδας «ΚΕΡΔΟΣ», που αφορά στη μονομερή μείωση των μισθών των εργαζομένων, το Υπουργείο Εργασίας απάντησε ότι, τα επιδόματα που προβλέπονταν και καταβάλλονταν καθ’ όσο χρόνο ίσχυαν οι ΣΣΕ, αποτελούν από λήξεως ή καταγγελίας των αντιστοίχων ΣΣΕ και μετά το πέρας του εξαμήνου της παράτασης, συμβατικούς όρους της ατομικής σύμβασης. Επομένως, οι μειώσεις που έγιναν, σύμφωνα με το νόμο 4046/2012, δεν είναι νόμιμες.

Η γνωμοδότηση του Υπουργείου Εργασίας έχει ως εξής: