1

Παράταση κατά μία ώρα της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ

           ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

         ———————————-

        ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει την παράταση κατά μία ώρα του χρόνου υποβολής των υποψηφιοτήτων για τον ΕΔΟΕΑΠ, κατόπιν προφορικού αιτήματος ενδιαφερόμενου.

Ο χρόνος υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει σήμερα Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015 στις 16:00 και μετά το πέρας της ώρας αυτής καμία υποψηφιότητα δεν θα γίνει δεκτή.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ