1

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και τη συμπλήρωση των φακέλων των νέων μελών, έως και την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 .

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να παραδίδουν στη Γραμματεία πλήρεις τους φακέλους με τα δικαιολογητικά για να διευκολύνεται η διαδικασία εγγραφής νέων μελών και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.

Τέλος, πληροφορούμε τους νέους συναδέλφους ότι, πέραν της 21ης Φεβρουαρίου 2014, ουδεμία παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών θα δοθεί.

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ