1

Παρατείνεται έως την 15η Ιανουαρίου 2023 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι ψηφίστηκε σήμερα η τροπολογία που κατατέθηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης και παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες, μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2023.

Με τη σχετική τροπολογία θεσπίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες, αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1.1.2022 έως και την 15η.10.2022 και ετήσιων του έτους 2022 (χρήση 2021), η οποία έληγε στις 30 Νοεμβρίου, οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2023.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ