1

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων και συμβάσεων στον ΟΣΔΕΛ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) παρατείνει τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων και συμβάσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διανομής των δικαιωμάτων εύλογης αμοιβής για τον Τύπο (αναφορικά με τα πνευματικά και συγγενικά προς τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και εκδοτών έργων λόγου-άρθρο 18 παρ. 3 Ν. 2121/1993) έως και την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016.

Η αρχική προθεσμία υποβολής έληγε στις 20 Μαΐου 2016. Επειδή, όμως, υπήρξε πληθώρα σχετικών αιτημάτων τις τελευταίες ημέρες, η προθεσμία παρατείνεται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΟΣΔΕΛ είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 210-3849109 είτε με email: press-rights@osdel.gr.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ