1

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε, λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων μελών, να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και τη συμπλήρωση των φακέλων των νέων μελών έως και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2007.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να παραδίδουν στη Γραμματεία πλήρεις τους φακέλους με τα δικαιολογητικά για να διευκολύνεται η διαδικασία εγγραφής νέων μελών και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.
Τέλος πληροφορούμε τους νέους συναδέλφους ότι πέραν της 9ης Φεβρουαρίου 2007 ουδεμία παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών θα δοθεί.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ