1

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε, λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων μελών, να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και τη συμπλήρωση των φακέλων των νέων μελών έως και την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2006.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να παραδίδουν στη Γραμματεία πλήρεις τους φακέλους με τα δικαιολογητικά για να διευκολύνεται η διαδικασία εγγραφής νέων μελών και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.
Τέλος πληροφορούμε τους νέους συναδέλφους ότι πέραν της 15ης Φεβρουαρίου 2006 ουδεμία παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών θα δοθεί, γιατί πρόθεση του Συμβουλίου είναι να εξεταστούν οι αιτήσεις και να ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγγραφών το συντομότερο δυνατόν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ