1

Παρατείνεται η σημερινή ψηφοφορία μέχρι τις 18:30

          ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

         ———————————-

         ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024

 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει τη σημερινή ψηφοφορία μέχρι τις 18:30 προκειμένου να διευκολύνει τους συναδέλφους.

Μετά την καθορισμένη αυτή ώρα, οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι να ψηφίσει και ο τελευταίος συνάδελφος που βρίσκεται εντός του κτηρίου.

 Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ