1

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΤΥΠΟΚΤΟΝΟ ΔΙΑΤΑΞΗ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Μιχαήλ Σταθόπουλο την ακόλουθη επιστολή, την οποίαν κοινοποίησε και στον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ κ. Δημήτρη Ρέππα:

“Κύριε Υπουργέ,

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. επαναφέρει το αίτημά της για τροποποίηση του νόμου 1178/81, ως αντικατεστάθη δια του νόμου 2243/94, άρθρο 1, παρ. 4 με τον οποίον προβλέπεται ελάχιστη αποζημίωση 10 εκατ. δρχ., λόγω ηθικής βλάβης για δημοσιεύματα εφημερίδων, που έπληξαν την τιμήν και την υπόληψη τρίτων…

Η διάταξη αυτή, που εύλογα έχει χαρακτηρισθεί “τυποκτόνος”, γίνεται αφορμή και αιτία να υποβάλλονται σωρεία αγωγών, ενώπιον των καθ’ ύλην αρμοδίων πολιτικών δικαστηρίων, τα οποία, εφαρμόζοντας τον επίμαχο νόμο (sic), υποχρεώνουν τον συντάκτη με αμετάκλητη απόφαση, εφ’ όσον γίνει δεκτή η αγωγή, να καταβάλει στον “πληγέντα”, ως αποζημίωση για το δήθεν συκοφαντικό δημοσίευμα, υπέρογκα ποσά που αγγίζουν και τα 100 εκατ. δρχ.!

Η κατάσταση αυτή έχει φέρει σε απόγνωση τις εφημερίδες, που συχνά – πυκνά απειλούνται ακόμη και με κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων, αν δεν πληρώσουν, νομιμοτόκως, το επιδικασθέν ποσόν…

Αυτό, Κύριε Υπουργέ, όπως και εσείς θα έχετε διαπιστώσει, σημαίνει άμεσο και επερχόμενο κίνδυνο να κλείσουν εφημερίδες, μικρής, κυρίως, κυκλοφορίας, ελλείψει πόρων για την εξόφληση της απαιτήσεως, με συνέπεια να μείνουν άνεργοι πολλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι αποζούν από την εφημερίδα και συντηρούν τις οικογένειές τους με τις γλίσχρες αποδοχές τους…

Πέραν όλων αυτών, Κύριε Υπουργέ, η επίμαχη διάταξη πλήττει και την ελευθεροτυπία, συνταγματικά κατοχυρωμένη, αφού για ένα αθώο ή καλόπιστο σχόλιο, βασισμένο σε πραγματικά περιστατικά, ασκείται αγωγή αποζημιώσεως… Δεν είμεθα υπέρ της ασυδοσίας του Τύπου, έχει κι αυτός τα όρια του, αλλά δεν είναι δυνατόν να “κλείνουμε τα μάτια” στη θηλιά που έχει βάλει ο νόμος αυτός στον Τύπο, διότι οδηγεί στην καταπάτηση και παραβίαση της ελεύθερης έκφρασης, της οποίας και εσείς είσθε ένθερμος υποστηρικτής.

Κύριε Υπουργέ,
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κινήσετε τη διαδικασία για την τροποποίηση της εν λόγω διατάξεως, ώστε να παύσουν οι εξοντωτικές αποζημιώσεις, λόγω ηθικής βλάβης, που πλήττουν, επαναλαμβάνουμε τις εφημερίδες και θέτουν σε κίνδυνο την δημοσιογραφία”.