1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ έλαβε από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) του Υπουργείου Υγείας, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Επιστημόνων στον τομέα Επικοινωνίας, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στο ακόλουθο link :

 

http:// www. keelpno. gr/ Portals/0/% CE%91% CF%81% CF%87% CE% B5% CE% AF% CE% B1/% CE% A0% CF%81% CE% BF% CE% BA% CE% B7% CF%81% CF%8 D% CE% BE% CE% B5% CE% B9% CF%82/2014/% CE%9 D% CE%95% CE%91%20% CE% A0% CF%81% CF%8 C% CF%83% CE% BA% CE% BB% CE% B7% CF%83% CE% B7%20% CE% B3% CE% B9% CE% B1%20% CF%80% CF%81% CF%8 C% CF%83% CE% BB% CE% B7% CF%88% CE% B7%20% CF%80% CF%81% CE% BF% CF%83% CF%89% CF%80% CE% B9% CE% BA% CE% BF% CF%8 D%203391%2017.06.2014_2. pdf

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ