1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών αποφάσισε να προχωρήσει στην εξέταση των υποψηφίων μελών, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις το 2000.

Οι κάτωθι 286 συνάδελφοι παρακαλούνται να προσέλθουν για γραπτές εξετάσεις, τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2000 (υποψήφιοι με επώνυμο από Α έως και Λ) και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2000 (υποψήφιοι με επώνυμο από Μ έως και Ω), στην Αίθουσα Συνεδρίων της Ε.Σ.Η.Ε.Α. (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος) στις 10:00 π.μ. κάθε ημέρας:

(…)