1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. καλεί όσα από τα μέλη της θέλουν να υποβάλουν παρατηρήσεις (τροπολογίες) επί του σχεδίου του Κώδικα Δεοντολογίας, το οποίο θα έλθει προς ψήφιση, να απευθυνθούν μέχρι τη 12η μεσημβρινή της 13ης Μαΐου 1998 προς επιτροπή του Συμβουλίου, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του, κ. Αριστείδη Μανωλάκο, τον Ταμία του κ. Νίκο Καραντηνό και το μέλος του κ. Χρήστο Κυρίτση, προκειμένου να συνεννοηθούν μαζί τους για τις προτάσεις τους αυτές, έτσι ώστε να λυθούν όλα τα διαδικαστικά προβλήματα και να διευκολυνθεί η ψηφοφορία.