1

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΠΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Προς τους εργαζόμενους
μέλη και μη μέλη της ΕΣΗΕΑ
στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που λειτουργούν νόμιμα

Αγαπητοί συνάδελφοι

Επειδή ορισμένοι εργοδότες σας φέρνουν προς υπογραφή ιδιωτικές συμφωνίες στις οποίες περιλαμβάνονται όροι παραιτήσεως από τα δικαιώματά σας, για ορισμένα από τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις, σας ζητάμε να μην υπογράφετε τη σχετική σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση να αποτείνεστε στον Νομικό Σύμβουλο της Ένωσης.