1

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανοιχτή συζήτηση με θέμα “Η διαχείριση από τον Τύπο της επιστημονικής πληροφορίας που αφορά την επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία” οργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ASPIS, στο οποίο μετέχουν τέσσερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, την Πέμπτη 17 Απριλίου 1997, από 12:00 έως 14:00, στην Αίθουσα συνεδρίων της Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ακαδημίας 20, 1ος όροφος.

Εισηγητές θα είναι:
· Π. Νικολοπούλου – Σταμάτη (Επικ. Καθηγ. Παθολογικής Ανατομικής)
· Π. Γρηγορίου (Καθηγ. Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας)
· Ι. Κόντος (Καθηγ. Πληροφορικής – Τεχνητής Νοημοσύνης)
· Γ. Σαββίδης (Δημοσιογράφος – Πρόεδρος του Ταμείου Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ)
· Γ. Δαράτος (Δημοσιογράφος), και
· V. Howard (Καθηγ. Τοξικο-Παθολογίας), ενώ θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιώργος Δουατζής.

Τα αποτελέσματα της συζήτησης θα αξιοποιηθούν στην προσπάθεια δημιουργίας διευρωπαϊκού δικτύου για τη μετάδοση των πληροφοριών και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.