1

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συνεδρίασε σήμερα σε πρώτη συνεδρίαση μετά τις αρχαιρεσίες της 21ης και 22ας Μαΐου 2003, με αποκλειστικό θέμα τη συγκρότησή του σε σώμα.
Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων αντήλλαξαν απόψεις και κατέθεσαν τις προτάσεις τους σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα αναδείξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια ο πλειοψηφείσας σύμβουλος κ. Μανώλης Μαθιουδάκης πρότεινε τη διακοπή της συνεδρίασης και τη συνέχισή της σε εύλογο χρόνο, προκειμένου να μελετηθούν οι προτάσεις των παρατάξεων ενόψει της ψηφοφορίας για τη συγκρότηση του Προεδρείου. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.