1

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ δίνει στη δημοσιότητα το Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Συντονισμού, το οποίο υπεγράφη σήμερα μεταξύ των Ενώσεων των εργαζομένων στο χώρο του Τύπου:
“Σήμερα Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2004, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ οι εκπρόσωποι των Ενώσεων των εργαζομένων στο χώρο του Τύπου και συγκεκριμένα της “ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ”, της “ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ”, της “ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ”, της “ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ”, της “ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ”, της “ΕΝΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ” και της “ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ” συμφώνησαν και υπέγραψαν πρωτόκολλο με τις βασικές αρχές συνεργασίας, συντονισμού και ενιαίας έκφρασης.
Οι Ενώσεις των εργαζόμενων στο χώρο του Τύπου, που υπέγραψαν το πρωτόκολλο δεσμεύονται:

Να σφυρηλατήσουν την ενότητα και την αλληλεγγύη του κλάδου μέσα από κοινούς διεκδικητικούς αγώνες.

Να προωθήσουν κοινές διεκδικήσεις και δράσεις, σε τομείς όπου αυτό είναι δυνατό.

Να περιφρουρήσουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των μελών τους.

Να αναδείξουν την ιδιαιτερότητα κάθε εργασιακού χώρου.

Να αγωνιστούν ενάντια σε κάθε απόπειρα προσβολής των όσων οι Ενώσεις σε εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα έχουν κατακτήσει και κατοχυρώσει.

Να συντονίσουν τις ενέργειές τους προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ενιαίου επιτελικού συνδικαλιστικού οργάνου με κατάληξη το Συνδικάτο στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ.

Συμφώνησαν αυτές οι βασικές αρχές να συζητηθούν στα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων, προκειμένου να εξειδικευθούν, με στόχο μέσα στην επόμενη εβδομάδα να υπογραφεί το ολοκληρωμένο πρωτόκολλο συνεργασίας των Ενώσεων.
Συμφώνησαν επίσης τη συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από τους Προέδρους των Ενώσεων ή τους αναπληρωτές τους”.
Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2004, στις 12 μ. στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ.

 


TO ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Οι εκπρόσωποι των Ενώσεων των εργαζομένων στο χώρο του Τύπου και συγκεκριμένα της “ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ”, της “ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ”, της “ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ”, της “ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ”, της “ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ”, της “ΕΝΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ” και της “ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ” συμφώνησαν σήμερα στις βασικές αρχές ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας, συντονισμού και ενιαίας έκφρασης. Συγκεκριμένα συμφώνησαν ότι δεσμεύονται:

  • Να σφυρηλατήσουν την ενότητα και την αλληλεγγύη του κλάδου μέσα από κοινούς διεκδικητικούς αγώνες.
  • Να προωθήσουν κοινές διεκδικήσεις και δράσεις, σε τομείς όπου αυτό είναι δυνατό.
  • Να περιφρουρήσουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των μελών τους.
  • Να αναδείξουν την ιδιαιτερότητα κάθε εργασιακού χώρου.
  • Να αγωνιστούν ενάντια σε κάθε απόπειρα προσβολής των όσων οι Ενώσεις σε εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα έχουν κατακτήσει και κατοχυρώσει.
  • Να συντονίσουν τις ενέργειες τους προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ενιαίου επιτελικού συνδικαλιστικού οργάνου με κατάληξη το Συνδικάτο στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ.
  • Συμφώνησαν αυτές οι βασικές αρχές να συζητηθούν στα Διοικητικά
    Συμβούλια των Ενώσεων, προκειμένου να εξειδικευθούν, με στόχο μέσα στην επόμενη εβδομάδα να υπογραφεί το ολοκληρωμένο πρωτόκολλο συνεργασίας των Ενώσεων.