1

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Γραφεία της Ε.Σ.Η.Ε.Α. συνάντηση των προεδρείων της Π.Ο.Ε.ΣΥ., Π.Ο.Σ.Π.ΕΡΤ. και Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας και τέθηκαν οι βάσεις για την περαιτέρω συμπαράταξη και συνεργασία των τριών συνδικαλιστικών φορέων, με στόχο τη στήριξη αφενός του ρόλου και της αποστολής της ΕΡΤ-ΑΕ και αφετέρου την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτήν. Υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι σε μία εποχή που η ιδιωτική ραδιοφωνία-τηλεόραση χαρακτηρίζεται από μία χωρίς όρια εμπορευματοποίηση των προγραμμάτων της, θα πρέπει η κυβέρνηση να στηρίξει τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.

Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίστηκε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση της ΕΡΤ-ΑΕ αποτελεί η εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής πρότασης για το μέλλον της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, με τη συμμετοχή της Π.Ο.Ε.ΣΥ., Π.Ο.ΣΠ.ΕΡΤ και Ε.Σ.Η.ΕΑ.

Προς την κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, προκειμένου να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος με την κυβέρνηση και τη Διοίκηση της ΕΡΤ-ΑΕ για τη διαμόρφωση ενός προγράμματος δημοκρατικής και πραγματικής μεταρρύθμισης του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα.