1

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΒΡΑΔΥΝΗ»

 

Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2012

 

Προς ΔΣ ΕΣΗΕΑ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΒΡΑΔΥΝΗ»

  

Οι εργαζόμενοι στη Βραδυνή μετά από συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην εφημερίδα, ζητούν με ομόφωνο ψήφισμά τους:

1)     την επαναπρόσληψη της κ.Σκαλίδη

2)     την καταβολή των δεδουλευμένων τριών μηνών από την εργοδοσία

Θεωρούμε επίσης  ότι απαιτείται εύλογος χρόνος για την συνέχιση της διαπραγμάτευσης, μεταξύ της ΕΣΗΕΑ και των εργαζομένων, με τον εκδότη, προκειμένου να υλοποιηθούν τα αιτήματά μας.

Ταυτόχρονα φρονούμε ότι χρειάζεται να βρισκόμαστε σε διαρκή συνεννόηση με την ΕΣΗΕΑ προκειμένου να προετοιμάσουμε την κατάσταση, για όποιες άλλες ενέργειες κριθούν απαραίτητες.

 

Οι εργαζόμενοι στη Βραδυνή