1

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η περιφερειακή της οργάνωση στην Ευρώπη διοργανώνουν, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας του Μάαστριχτ και τη συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης τους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σεμινάρια για την ενημέρωση των δημοσιογράφων σε ζητήματα που δημιουργούνται από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Στα σεμινάρια καλούνται να συμμετάσχουν δημοσιογράφοι από χώρες της Ε.Ε. και διοργανώνονται σε 10 διαφορετικές χώρες, ως εξής:

  • 3-7 Νοεμβρίου 2003 “Επιχειρήσεις και απασχόληση” Δημοκρατία της Τσεχίας.
  • 12-13 Νοεμβρίου 2003 “Οι οικονομικές επιπτώσεις από τη Βέλγιο διεύρυνση της Ε.Ε.”
  • 17-22 Νοεμβρίου 2003 “Περιφερειακή πολιτική” Λιθουανία.
  • 24-30 Νοεμβρίου 2003 “Περιβάλλον: Δημιουργία μιας Κύπρος καθαρής Ευρώπης”.
  • 24-30 Νοεμβρίου 2003 “Συνοριακή πολιτική” Εσθονία.
  • 12-17 Ιανουαρίου 2004 “Περιφερειακή πολιτική” Πολωνία.
  • 19-24 Ιανουαρίου 2004 “Επιχειρήσεις και απασχόληση” Σλοβενία.
  • 26-31 Ιανουαρίου 2004 “Επιχειρήσεις και απασχόληση” Μάλτα.
  • 2-7 Φεβρουαρίου 2004 “Περιφερειακή πολιτική” Σλοβακία.
  • 16-21 Φεβρουαρίου 2004 “Επιχειρήσεις και απασχόληση” Ουγγαρία.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, αρμόδια η κυρία Αν-Κριστίνα Χάνσεν στο τηλέφωνο 0032.2.235.22.12, φαξ 0032.2.235.22.19 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση projects@ifj.org. Επίσης στο Διεθνές Κέντρο Δημοσιογραφίας του Μάαστριχτ στη Διευθύντρια Μπετίνα Πήτερς ηλεκτρονική διεύθυνση peters@ejc.nl ή στην κυρία Μπιάνκα Λέμενς ηλεκτρονική διεύθυνση lemmens@ejc.nl.