1

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Δημοσιογραφικό Κέντρο (Ε.Δ.Κ.) του Μάαστριχ, μετά από πρωτοβουλία και με την οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διοργανώνει σεμινάρια για δημοσιογράφους σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.
Τα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν είναι τα εξής:
> Δικαιοσύνη-Ελευθερία και Ασφάλεια (αγγλική γλώσσα), 17-19 Οκτωβρίου
> Αγροτική και Περιβαλλοντική πολιτική (αγγλική γλώσσα), 7-10 Νοεμβρίου
> Υπηρεσίες και Εσωτερική Αγορά (αγγλική γλώσσα), 28-29 Νοεμβρίου
> Προϋπολογισμός και Οικονομικές Προοπτικές (αγγλική γλώσσα), 5-9 Δεκεμβρίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη γραμματεία του Ε.Δ.Κ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ejc.nl δηλώνοντας το σεμινάριο στο οποίο επιθυμούν να μετάσχουν. Στην περίπτωση που ένα σεμινάριο είναι πλήρες τότε η Γραμματεία του ΕΚΔ θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για άλλα προγράμματα, που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον.