1

ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Μετά την επανειλημμένη άρνηση της Διοίκησης της ΕΡΤ να απαντήσει με συγκεκριμένο τρόπο στα θεσμικά και εργασιακά αιτήματα, που χρονίζουν και συνδέονται άμεσα με την ίδια την υπόσταση και τη φυσιογνωμία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισενα κηρύξει τις ακόλουθες στάσεις εργασίας,για τους δημοσιογράφους που εργάζονται στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και την ιστοσελίδα της ΕΡΤ:

  • Από τις 12.00 έως τις 16.00 σήμερα Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013.
  • Από τις 07.00 έως τις 12.00 το Σάββατο, 25 Μαΐου 2013 και
  • Από τις 17.00 έως τις 22.00 την Κυριακή, 26 Μαΐου 2013.

 Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ζητεί:

  • Την άμεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων αποδοχών στους συναδέλφους, την αξιοπρέπεια των δημοσιογράφων, το σεβασμό των ελευθεριών και όλων των δικαιωμάτων τους.

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ