1

ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Ρ/Σ “ΚΑΝΑΛΙ 1”

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΠΗΕΑ αποφάσισαν την κήρυξη δύο 4ωρων στάσεων εργασίας για τους δημοσιογράφους και τους διοικητικούς υπαλλήλους, που εργάζονται στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΚΑΝΑΛΙ 1» τη Δευτέρα, 11 Ιουνίου από τις 08.00 έως τις 12.00 και από τις 14.00 έως τις 18.00.

Οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι από τον Απρίλιο και παρά τις συνεχόμενες υποσχέσεις της εργοδοσίας, δεν καταβάλλονται οι δεδουλευμένες αποδοχές τους.

Οι Ενώσεις ζητούν:

  • Την άμεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων οφειλών στους δημοσιογράφους και στους διοικητικούς υπαλλήλους, που εργάζονται στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΚΑΝΑΛΙ 1».

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ