1

ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ FLASH 96 KAI ΤΗΝ FLASH.GR

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ έχει κατ’ επανάληψη διαμαρτυρηθεί για την αντισυμβατική συμπεριφορά της εργοδοσίας του Ρ/Σ FLASH 96 και της ιστοσελίδας FLASH.GR, δηλαδή:
Για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζόμενους και
Για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς τα ασφαλιστικά Ταμεία.
Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις από την πλευρά των συνεργαζομένων Ενώσεων Τύπου και ΜΜΕ και, παρά τις αλλεπάλληλες υποσχέσεις της ιδιοκτησίας του FLASH 96 και του FLASH.GR ότι θα καταβάλλονται έγκαιρα και εμπρόθεσμα οι αμοιβές των εργαζομένων σ’ αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί τίποτε απολύτως και οι υποχρεώσεις της παραμένουν ανεκπλήρωτες.
Για τους λόγους αυτούς, το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε καταρχήν την κήρυξη 4ωρων στάσεων εργασίας των συντακτών, που εργάζονται στον ραδιοφωνικό σταθμό FLASH 96 και στην ιστοσελίδα FLASH.GR ως εξής:
• Από τις 8.00 έως τις 10.00 και από τις 16.00 έως τις 18.00 τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2005.
• Από τις 6.00 έως τις 8.00 και από τις 15.00 έως τις 17.00 την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2005.
• Από τις 10.00 έως τις 12.00 και από τις 17.00 έως τις 19.00 την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2005.
• Συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργία των συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου από τις 6.00 την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2005 έως τις 6.00 την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2005.
• Από τις 10.00 έως τις 14.00 την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2005.