1

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Τ/Σ “ALTER”

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εργοδοσία του τηλεοπτικού σταθμού «ALTER» εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις δεδουλευμένες αποδοχές των συναδέλφων δημοσιογράφων, διοικητικών υπαλλήλων και τεχνικών.

Για τον λόγο αυτόν τα Διοικητικά Συμβούλια της Ε.Σ.Η.Ε.Α . , της Ε.Π.Η.Ε.Α . και της Ε.Τ.Ι.Τ.Α ., αντιδρώντας στην παράνομη, αντισυμβατική και παρατεταμένη ασυνέπεια της εργοδοσίας, κηρύσσουν για σήμερα Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011, από τις 18.00 έως τις 21.00, 3ωρη στάση εργασίας.

Οι Διοικήσεις των Ενώσεων καλούν όλους τους συναδέλφους (δημοσιογράφους, διοικητικούς υπαλλήλους και τεχνικούς) να μετάσχουν μαζικά στη σημερινή κινητοποίηση.

 ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ