1

Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 λήγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Ευρωπαϊκό Δημοσιογραφικό Βραβείο 2022

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Το Ίδρυμα European Press Prize ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Ευρωπαϊκό Δημοσιογραφικό Βραβείο 2022 έχει αρχίσει και αφορά τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες ρεπορτάζ, που συνοδεύονται  από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ η κάθε μία:

·  Βραβείο Ερευνητικού Ρεπορτάζ – Investigative Reporting Award, για την αποκάλυψη γεγονότων / ειδήσεων που αποκρύπτονται από το κοινό.

·  Βραβείο Διακεκριμένου Ρεπορτάζ- Distinguished Reporting Award, για εξαιρετικό ρεπορτάζ, για την παρουσίαση ενός γεγονότος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

·   Βραβείο Σχολίου – Public Discourse Award, για μια αξιόλογη ερμηνεία του κόσμου στον οποίο ζούμε.

·  Βραβείο Καινοτομίας- Innovation Award, για έργα που ξεπερνούν τα σύγχρονα όρια της δημοσιογραφίας, με την εξεύρεση νέων τρόπων επικοινωνίας με το κοινό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητες για ρεπορτάζ που έχουν δημοσιευθεί το χρονικό διάστημα μεταξύ της  1ης Δεκεμβρίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2021, στη γλώσσα που δημοσιεύθηκαν, ωστόσο, στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί μία περίληψη του ρεπορτάζ στα αγγλικά, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 200 λέξεις. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από υποψηφίους υπηκόους των 47 κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης έως την 10η Δεκεμβρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.europeanpressprize.com/before-you-enter/

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής,  επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://www.europeanpressprize.com

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ