1

ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Α) Την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς προβλέπει διάταξη του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου (3518/06 ΦΕΚ 272, τεύχος Β’) που ισχύει από 21/12/2006.
Ειδικότερα με τη νέα ρύθμιση ορίζεται ότι:
Εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΣΠΕΑΘ και για το ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/1/1989 ΜΕΧΡΙ 31/12/1998 ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, που λειτουργούσαν νόμιμα σε όλη τη χώρα, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ μπορούν να αναγνωρίσουν τον χρόνο αυτό στο ΤΣΠΕΑΘ ως χρόνο ασφάλισης.
Η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στο ΤΣΠΕΑΘ μέχρι 21 Ιουνίου 2007.
Β) Επίσης με άλλη διάταξη προβλέπεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΣΠΕΑΘ και η εφαρμογή της ΣΣΕ, όπως ισχύει για τις ημερήσιες εφημερίδες, και για όσους εργάζονται σε εβδομαδιαίες εφημερίδες και έχουν ήδη ασφάλιση στο ΤΣΠΕΑΘ.
Ειδικότερα:
” Στην ασφάλιση του ΤΣΠΕΑΘ μπορούν να υπαχθούν και οι εργαζόμενοι, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εφημερίδες, οι οποίες εκδίδονται μία, τουλάχιστον, φορά την εβδομάδα στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης εφόσον έχουν πραγματοποιήσει δύο (2) έτη ασφάλισης στο ΤΣΠΕΑΘ. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στο ΤΣΠΕΑΘ από τους νεοπροσλαμβανόμενους μέσα σε 3 μήνες από την πρόσληψή τους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ