1

Στο διαδίκτυο αναρτώνται όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε να αναρτώνται οι αποφάσεις του στην ιστοσελίδα της Ενώσεως. Η σχετική πρωτοβουλία λαμβάνεται αφενός για να ενισχυθεί η διαφάνεια στις δράσεις του Συμβουλίου αλλά και για να υπάρχει ενημέρωση όλων των συναδέλφων για τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες, οι οποίες καθημερινά δρομολογούνται.

Σήμερα αναρτήθηκαν οι αποφάσεις της συνεδρίασης αρ. 71/20-10-14, ενώ προοδευτικά θα αναρτηθούν και οι αποφάσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ