1

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ SPORTIME

 

Συμφωνία για τη διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, που εργάζονται στην εφημερίδα “SPORTIME” και υπό τη νέα ιδιοκτησία υπογράφτηκε σήμερα, 24 Ιανουαρίου 2003, σε συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, των εκπροσώπων της εταιρείας POINT ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. κ.κ. Θεοδόσιο Χριστόπουλο και Φρύνη Οντόνι και του εκπροσώπου των δημοσιογράφων, που εργάζονται στην εφημερίδα.
Η συμφωνία προβλέπει τα εξής :

“1. Όλοι οι δημοσιογράφοι, σήμερα για την λειτουργία και έκδοση της εφημερίδας SPORTIME συνεχίζουν να εργάζονται στην εφημερίδα με την νέα ιδιοκτησία.
2. Η ιεραρχία, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όλων των εργαζομένων γίνονται αποδεκτά και παραμένουν αμετάβλητα. Το ίδιο ισχύει και για την παρούσα σύνθεση του προσωπικού. Οποιεσδήποτε μεταβολές σ’ αυτή τη σύνθεση θα γίνονται μόνο μετά από εισήγηση της δημοσιογραφικής ηγεσίας του εντύπου (Δ/ντής και επιτελικά στελέχη) η οποία θα κοινοποιείται στον εκπρόσωπο των εργαζομένων.
3. Οι συνθήκες εργασίας πρέπει να ανταποκρίνονται στους νόμους και στο ρόλο των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων. Αυτό σημαίνει ότι πέραν από το κατάλληλο περιβάλλον και τις συνθήκες υγιεινής, εξασφαλίζονται και τα εξής: γραφειακή υποστήριξη, ηλεκτρονική υποδομή (κομπιούτερ, δίκτυο αυτόματης μεταφοράς δεδομένων και φωτογραφιών κ.α.), σύνδεση με INTERNET, τηλεφωνικό κέντρο, FAX, εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα, e-mail, τηλεοπτικοί δέκτες και άλλα.
4. Διατηρείται η ποιότητα, η μορφή και τα ύφος της εφημερίδας. Διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της απέναντι σε πολιτικά, οικονομικά και αθλητικά συμφέροντα και η ελεύθερη έκφραση γνώμης των συντακτών, όπως συνέβαινε από την έκδοση της εφημερίδας ως σήμερα.
5. Η ιδιοκτησία αναλαμβάνει την υποχρέωση εφαρμογής των ατομικών συμβάσεων εργασίας, που θα υπογραφούν καθώς και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ιδιωτικών συμφωνιών και πρωτοκόλλων που συνάπτονται μεταξύ ΕΣΗΕΑ και ΕΙΗΕΑ”.

Στους νέους ιδιοκτήτες της εφημερίδας “SPORTIME” παραδόθηκε και το Σχέδιο της Ατομικής Σύμβασης Εργασίας, που θα υπογράφουν οι συντάκτες με την εταιρεία.