ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου είχε σήμερα διαδοχικές συναντήσεις με αντιπροσωπεία της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) καθώς και με εκπροσώπους Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών.

Στις συζητήσεις εξετάσθηκαν μισθολογικά και θέματα συνθηκών εργασίας προς την κατεύθυνση υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Οι συναντήσεις αυτές θα επαναληφθούν εντός της επομένης εβδομάδος.