1

Συνάντηση Ένωσης Δικαστών-Εισαγγελέων, Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων και ΕΣΗΕΑ με τον Πρόεδρο του ΕΣΡ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 22/7/2022

Με τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κ. Αθανάσιο Κουτρουμάνο συναντήθηκαν, την 21-7-2022, η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κα Μαργαρίτα Στενιώτη, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ.κ. Γεώργιος Πατούλης και Ευστάθιος Τσούκαλος, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας κ. Δημήτριος Βερβεσός και η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κα Μαρία Αντωνιάδου.

Η συνάντηση αυτή έγινε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας που έχουν αναλάβει οι ανωτέρω φορείς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των «ραδιοτηλεοπτικών δικών», που διεξάγονται με τη συμμετοχή δημοσιογράφων, γιατρών, δικηγόρων και άλλων.

Οι «ραδιοτηλεοπτικές δίκες» παραβιάζουν ουσιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίες, προκαλούν σύγχυση στην κοινωνία, δυσχεραίνουν το έργο των αρμοδίων αρχών και επιχειρούν ανεπίτρεπτη προσπάθεια επηρεασμού της Δικαιοσύνης. Τα ζητήματα, που ανακύπτουν, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και λυσιτελώς.

Οι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και της ΕΣΗΕΑ δήλωσαν ότι έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες ως προς την εσωτερική πειθαρχική τους λειτουργία για την αποτροπή του φαινομένου ενώ οι εκπρόσωποι και των άνω τεσσάρων φορέων τόνισαν το σημαντικό θεσμικό ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και δήλωσαν ότι η έγκαιρη και αυστηρή παρέμβασή του με την άσκηση των κανονιστικών του αρμοδιοτήτων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, με σεβασμό πάντα του δικαιώματος της έκφρασης και της πληροφόρησης, θα συμβάλλει στον περιορισμό του επικίνδυνου για μία δημοκρατική χώρα φαινομένου.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΕΝΙΩΤΗ

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ