1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΣΗΕΑ – ΕΣΡ

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Μανώλη Μαθιουδάκη, την Α’ Αντιπρόεδρο Νανά Νταουντάκη, τον Β’ Αντιπρόεδρο Παναγιώτη Ράμμο, τον Γενικό Γραμματέα Νίκο Μεγγρέλη και τον Ταμία Δημήτρη Τσαλαπάτη και τα μέλη Φανή Πετραλιά και Τέρενς Κουίκ, σε συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο του ΕΣΡ κ. Ι. Λασκαρίδη ζήτησε:
Να υπάρξει διαφάνεια όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σταθμών.
Να τηρηθεί αυστηρά ο Κώδικας Δεοντολογίας.
Να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από τις αυθαιρεσίες των εργοδοτών και των οργάνων τους.
Να υπάρξει πριν από την αδειοδότηση έλεγχος της βιωσιμότητας της επιχείρησης, διασφάλιση της αμοιβής των εργαζομένων και της εκπλήρωσης προς αυτούς των υποχρεώσεων του σταθμού.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ παρέσχε τη διαβεβαίωση ότι το ΕΣΡ θα εκτελέσει στο ακέραιο την αποστολή του και θα πράξει αυτό που οι νόμοι επιτάσσουν. Υποσχέθηκε δε να παραδώσει στην ΕΣΗΕΑ προς έλεγχο όλα τα στοιχεία που έχουν καταθέσει για την αδειοδότησή τους οι σταθμοί.