1

Συνάντηση των Προέδρων και μελών των Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και της ΕΙΗΕΑ.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, συνάντηση των Προέδρων και μελών του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και της ΕΙΗΕΑ.

Τα μέλη του Προεδρείου της Ενώσεως τόνισαν ότι το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ έχει ήδη καταθέσει πρόταση προς την Κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων ενίσχυσης της αναγνωσιμότητας των εφημερίδων, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και οι εκδότες να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόμενους.

Σημαντικό θέμα προς συζήτηση αποτελεί η κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και η εφαρμογή του Κώδικα Αρχών και Δεοντολογίας.

Τα μέλη του Προεδρείου της ΕΙΗΕΑ συμφώνησαν στις προτεραιότητες που έχει θέσει το Δ.Σ. της Ένωσης και μετά από πρόταση της ΕΣΗΕΑ αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπών, οι οποίες θα ξεκινήσουν τις εργασίες τους στις αρχές Φεβρουαρίου, προκειμένου να συζητηθεί η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και κατοχύρωση των θεσμικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, όπως ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με την τελευταία ΣΣΕ, και την σύνταξη προτάσεων για την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων και την κοινή εφαρμογή του Κώδικα Αρχών και Δεοντολογίας και από τους εκδότες και από τους δημοσιογράφους,.

Επίσης, οι εκπρόσωποι της ΕΣΗΕΑ ζήτησαν να παραδοθούν στην ΕΣΗΕΑ οι ταυτότητες όλων των εκδοτών – μελών της ΕΙΗΕΑ.

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ