1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 18/6

 

Συνεχίστηκε σήμερα η διακοπείσα από 28/5/2003 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. με αποκλειστικό θέμα τη συγκρότηση νέου Προεδρείου. Οι παρατάξεις ανέπτυξαν τις θέσεις τους και η συνεδρίαση διεκόπη και πάλι με ομόφωνη απόφαση για την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2003, (12.00).