1

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 21/11-10-17

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 21

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η επιτροπή εγγραφών νέων μελών της ΕΣΗΕΑ, για το έτος 2017, να απαρτίζεται από τον Γενικό Γραμματέα κ. Στ. Καπάκο, την Ειδική Γραμματέα κ. Αγγ. Γυπάκη και ένα μέλος από κάθε παράταξη του Δ.Σ., εφόσον το επιθυμεί. Από τους «Ενωμένους Δημοσιογράφους», στην επιτροπή θα μετέχει η κ. Άρ. Αγάτσα.

 

ΘΕΜΑ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τις ταυτότητες των μελών της ΕΣΗΕΑ από την εφαρμογή του Ν. 4441/2016, άρθρο 32, με τον οποίο καταργείται η υποχρέωση του Γεν. Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης να υπογράφει τις δημοσιογραφικές ταυτότητες, εγκρίνει κατά πλειοψηφία την αλλαγή της μορφής των ταυτοτήτων των μελών της Ενώσεως για λόγους αυτοτέλειας, αυτορρύθμισης και εκκαθάρισης του μητρώου του σωματείου.

Επιγραμματικά:

  • Οι νέες ταυτότητες θα είναι πλαστικές, τυπωμένες ψηφιακά, κατά το πρότυπο των ταυτοτήτων της ΔΟΔ, με τα χρώματα και το λογότυπο της ΕΣΗΕΑ και θα έχουν διετή ισχύ.
  • Θα αναρτηθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ για την ανάληψη του έργου σχεδίασης της ταυτότητας, από γραφίστα, με τιμή έως 200 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
  • Εγκρίνεται ποσό έως 2.500 ευρώ για την αγορά ειδικού εκτυπωτικού μηχανήματος κ.λπ.- ο Ταμίας αναλαμβάνει να φέρει σε επόμενη συνεδρίαση τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας αγοράς.
  • Τα μέλη δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση για την προμήθεια των νέων ταυτοτήτων.
  • Η ισχύς των νέων ταυτοτήτων θα ξεκινήσει από 1.2.2018, οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής των δημοσιογράφων που εργάζονται στο διαδίκτυο.
  • Τα μέλη θα ενημερωθούν για την αλλαγή των ταυτοτήτων, τις οποίες θα παραλάβουν μόνο με φυσική παρουσία και αφού πιστοποιήσουν την εργασιακή τους κατάσταση (εργασία-ανεργία-συνταξιοδότηση).
  • Το Δ.Σ. θα ενημερώσει τα αρμόδια υπουργεία για τα δικαιώματα που προκύπτουν από την κατοχή δημοσιογραφικής ταυτότητας.