1

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 3/1-3-22

   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 3

1Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 1/14-2-22 & 2/22-2-22 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 17/2/22 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 25/2/22

Το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης της Προέδρου κας Μ. Αντωνιάδου, επικυρώνει κατά πλειοψηφία τις αποφάσεις των συνεδριάσεων υπ’ αρ.1/14-2-22 και 2/22-2-22 καθώς και των δια περιφοράς αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τις 17/2/22 έως και τις 25/2/22. 

 

ΘΕΜΑ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΥΚΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την εισήγηση της Α’ Αντιπροέδρου κας Α. Αγάτσα (επισυνάπτεται στα πρακτικά η σχετική εισήγηση) και
  • Τη συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

  • Να εγκρίνει ποσό έως 10.000,00€, το οποίο θα εκταμιευθεί από το Απεργιακό Ταμείο. Από το ποσό αυτό οι 8.000,00€ θα διατεθούν για την αγορά τεχνολογικού και ιατροφαρμακευτικού υλικού και οι 2.000,00€ θα κατατεθούν στο λογαριασμό Αλληλεγγύης της ΔΟΔ για την Ουκρανική Ένωση. Σε περίπτωση που η κατάθεση του ποσού των 2.000,00 € δεν καταστεί δυνατή, τότε το ποσό των 10.000,00€ θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για την αγορά τεχνολογικού και ιατροφαρμακευτικού υλικού. Σε περίπτωση που ο ΕΔΟΕΑΠ αναλάβει το κόστος του ιατροφαρμακευτικού υλικού το ποσό θα διατεθεί για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.
  • Να ορίσει τριμελή επιτροπή απαρτιζόμενη από τους κ.κ. Α. Αγάτσα, Γ. Βότσκαρη και Μ. Νικολάρα. Τα μέλη της επιτροπής σε συνεννόηση με τη ΔΟΔ και τις Ουκρανικές Ενώσεις σχετικά με τις ανάγκες των Ουκρανών συναδέλφων θα καταρτίσουν λίστα με τα υλικά που θα διατεθούν και θα διερευνήσουν τους τρόπους αποστολής τους στις Ουκρανικές Ενώσεις Δημοσιογράφων.
  • Να ενημερώσει τους εκπροσώπους του Μεικτού για την παραπάνω πρωτοβουλία του Δ.Σ., ώστε να συντονιστεί πιθανή διάθεση προσφοράς από πλευράς των συναδέλφων.
  • Την κοινοποίηση στους συναδέλφους των οδηγιών που εξέδωσε η ΔΟΔ για την ασφάλεια των δημοσιογράφων που καλύπτουν τις ένοπλες συγκρούσεις στην Ουκρανία.
  • Την αποστολή αυστηρής επιστολής προς τους ιδιοκτήτες και τους Διευθυντές των Μέσων Ενημέρωσης, η οποία θα δημοσιοποιηθεί. Η επιστολή θα αφορά στην πλημμελή τήρηση από πλευράς κάποιων εργοδοτών να ανταποκριθούν στην κατάλληλη προετοιμασία των αποστολών Ελλήνων εκπροσώπων του Τύπου στην εμπόλεμη ζώνη, κυρίως σε σχέση με την ασφάλειά τους. Στην επιστολή αυτή, η ΕΣΗΕΑ θα απαιτεί επίσης να τηρούν αυτές τις υποχρεώσεις στο εξής.
  • Να ζητήσει από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Μεικτό να ενημερώσουν πλήρως για τις συνθήκες αποστολής και εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολεί κάθε Μέσο, στην εμπόλεμη περιοχή.
  • Να συνεχιστεί η διαρκής επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ασφαλή έξοδο από τη χώρα των συναδέλφων που το επιθυμούν.
  • Σε περίπτωση ανάγκης κατ’ εξαίρεση έκδοσης διεθνούς δημοσιογραφικής ταυτότητας, να διασφαλίζεται ως προϋπόθεση η χορήγηση από πλευράς εργοδοσίας απαραίτητου εξοπλισμού προστασίας.