1

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 3/2-7-19

         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 3

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

 

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα  πρακτικά των συνεδριάσεων υπ’ αρ. 1 & 2 και αποφασίζει ομόφωνα να μονογράφονται στο εξής σε κάθε σελίδα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ/ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΙΚΤΟΥ

Το Δ.Σ., κατόπιν διεξοδικής συζήτησης και της τελικής διαμορφωθείσας πρότασης των μελών, αποφασίζει:

Α) Την αναθεώρηση-τροποποίηση  διατάξεων του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ.

Β) Τη σύσταση προπαρασκευαστικής επιτροπής, με επικεφαλής την Α’ Αντιπρόεδρο κ. Άρια Αγάτσα. Για τον λόγο αυτόν, στις 2/9 θα συγκληθεί το Μεικτό Συμβούλιο, για να εκλεγούν, με καθολική ψηφοφορία, οι εκπρόσωποι που θα απαρτίζουν την επιτροπή:

 1. Ένας εκπρόσωπος από τα ηλεκτρονικά Μέσα, ένας εκπρόσωπος από τα έντυπα, ένας εκπρόσωπος από τα Πειθαρχικά Συμβούλιο (επί των 20 συμβούλων) και ένας εκπρόσωπος από τους συνταξιούχους.
 2. Από πλευράς Διοικητικού Συμβουλίου, η κάθε παράταξη θα ορίσει έναν εκπρόσωπο από τον συνδυασμό της (όχι απαραίτητα εκλεγμένο μέλος).
 3. Την αποστολή του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ σε όλες τις παρατάξεις.
 4. Η Πρόεδρος κ. Μαρία Αντωνιάδου ή η νομική σύμβουλος κ. Χρύσα Σαλαβράκου, θα επικοινωνήσει με πρώην Προέδρους της ΕΣΗΕΑ, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την αναθεώρηση του Καταστατικού για να τους ζητηθεί αρχειακό υλικό που ενδεχομένως διαθέτουν.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ.Α

Το Δ.Σ. αποφασίζει:

 • Την έκδοση ανακοίνωσης στην οποία θα καλούνται όλοι οι φορείς του Δημοσίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. για το μισθολογικό καθεστώς των συναδέλφων δημοσιογράφων, να την εφαρμόσουν και αναδρομικά από 1-1-2019, καθώς εκ του νόμου έχουν τη σχετική υποχρέωση.
 • Την αποστολή επιστολής προς τους Γενικούς Διευθυντές καθώς και τους υπευθύνους των λογιστηρίων όλων των φορέων του Δημοσίου (ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Δημοτικά Ραδιόφωνα, ΓΓΕ-Ε, Γραφεία Τύπου), υπενθυμίζοντας την παραπάνω εκ του νόμου υποχρέωση εφαρμογής της μισθολογικής Κ.Υ.Α.
 • Η νομική υπηρεσία εξουσιοδοτείται να προβεί σε κάθε νόμιμο μέτρο (αγωγή, ένδικα μέσα κ.λπ.) και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, οι οποίοι λόγω της εσφαλμένης κατάταξής τους στα προβλεπόμενα κλιμάκια της μισθολογικής Κ.Υ.Α. του 2013, καλούνται να επιστρέψουν χρηματικά ποσά εξαιτίας λάθους αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων.

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ 

Το Δ.Σ.:

-Λαμβάνοντας υπόψη το νόμο που αφορά την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας-Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας- Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» και ειδικότερα στο άρθρο 78  παρ. 6, 4ο εδάφιο της παρ. 1 του αρ.163 (όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με το αρ.213 του ν. 4555/2018), όπου αναφέρεται ότι σχετικά με την πλήρωση μιας από τις θέσεις που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια μπορεί να γίνεται με πρώην δήμαρχο, ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία, ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση που αποδεικνύονται σύμφωνα με την περίπτ. γ’ της παρ. 3 ή με δημοσιογράφο με την προϋπόθεση ότι αυτός είτε είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης, είτε έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. 

Αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Την αποστολή επιστολής σε όλους τους Δημάρχους της Αττικής, για να τους ζητηθεί να προσλάβουν επαγγελματίες δημοσιογράφους, τακτικά μέλη των οικείων Ενώσεων Συντακτών, για τα Δημοτικά Γραφεία Τύπου.

Β) Την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Κ.Υ.Α. & ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ 

Το Δ.Σ. δια περιφοράς ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

Α) Την έκδοση ανακοίνωσης στην οποία θα καλείται η διοίκηση της ΕΡΤ να εφαρμόσει αμέσως και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά προσκόμματα τη μισθολογική Κ.Υ.Α. για τα δημόσια ΜΜΕ.

Β) Την έκδοση ανακοίνωσης, συμπληρωματική της πρώτης, που θα αφορά την καθυστέρηση του εκκαθαριστή να καταβάλει στο σύνολο των εργαζομένων της ΕΡΤ, δεδουλευμένα για τα έτη 2012-2013 καθώς και την άδεια του 2014.

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΣΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΜΕ

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την κατάθεση στο πρωτόκολλο της ΕΣΗΕΑ της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 3429/2005, από τον Νομικό Σύμβουλο κ. Απ. Τσαλαπάτη (αρ.πρ:1470/1-7-19), αποφασίζει κατά πλειοψηφία να αποσταλεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σε όλα τα Δημόσια ΜΜΕ, ζητώντας να εφαρμοστεί αμέσως.

 

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα καίρια εργασιακά προβλήματα των εργαζομένων  στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική», αποφασίζει ομόφωνα:

 • Την κήρυξη στάσης εργασίας για την πραγματοποίηση συνέλευσης στην ΕΣΗΕΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον εκπρόσωπο της εφημερίδας κ. Φάνη Ζώη.
 • Την έκδοση της ακόλουθης ανακοίνωσης:

Α) «Μια ακόμα ιστορική εφημερίδα η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» οδηγείται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Η Τράπεζα EUROBANK κατέθεσε σχετική αίτηση στο Πρωτοδικείο Αθηνών, η οποία πρόκειται να συζητηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.

          Με απόφασή της η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά την αίτηση της Τράπεζας, έκανε δεκτή την λήψη προσωρινών μέτρων κατά της εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και ανέστειλε όλες τις διώξεις και διέταξε την απαγόρευση εκποίησης, επιβάρυνσης ή διάθεσης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εφημερίδας, τη διενέργεια συμψηφισμών, μέχρις ότου συζητηθεί η αίτηση για να τεθεί η εφημερίδα υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

          Από την αναστολή των μέτρων εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι της παραπάνω εφημερίδας, καθώς και οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας που είναι απαραίτητοι για την καθημερινή λειτουργία της. Αυτό σημαίνει ότι η πληρωμή των δεδουλευμένων των εργαζομένων θα πρέπει να συνεχίζεται κανονικά.

          Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ εκφράζει για μια ακόμη φορά τη συμπαράστασή του στους εργαζόμενους και δηλώνει ότι θα είναι παρόν σε όλους τους αγώνες για τη διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων τους».

Β) Επιπλέον, στην ανακοίνωση θα προστεθεί ακόμη μία παράγραφος που θα αναφέρεται στις ευθύνες της εργοδότριας εταιρείας καθώς και  ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν γνώση και έλεγχο στον τρόπο που διατίθενται τα χρήματα στην Εφημερίδα.

 • Η Νομική Υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ θα είναι στη διάθεση όλων των εργαζομένων της εφημερίδας για τη διεκδίκηση των οφειλομένων τους.

 

ΘΕΜΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΣΗΕΑ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Δ.Σ.:

 • Σε συνέχεια της απόφασης υπ’ αρ. 94/9-4-19, σχετικά με την έξωση της εταιρείας «ΜΕΚΑ STORES ΙΚΕ»,
 • Την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενοικίαση του ισογείου καταστήματος επί της οδού Βουκουρεστίου 21, αλλά και του κυλικείου του πρώτου ορόφου του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ (αρ.πρ:1449/27-6-19 και 1463/1-7-19).

Αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Τη Διενέργεια Διαγωνισμού με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ενοικίαση του ισογείου καταστήματος επί της οδού Βουκουρεστίου 21, αλλά και του κυλικείου του πρώτου ορόφου του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ.

Β) Υπεύθυνοι της παραπάνω διαδικασίας εξουσιοδοτούνται να είναι οι κ.κ. Αγγελική Γυπάκη Β’ Αντιπρόεδρος, η Χρύσα Σαλαβράκου Νομική Σύμβουλος και ο κ. Χρ. Μπούσης Διευθυντής, οι οποίοι θα αποσφραγίσουν τους φακέλους και θα αξιολογήσουν τις προσφορές που θα κατατεθούν.

Γ) Να αγοραστούν δύο πόρτες πυρόσβεσης για το φουαγιέ, όπως έχει συστήσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να λάβει νόμιμη άδεια λειτουργίας και να ενοικιαστεί.

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ “ATHENS VOICE 

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας «Athens Voice», αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης καταδικάζοντας άμεσα και απερίφραστα ανάρτηση στο inbox της ηλεκτρονικής εφημερίδας «Athens Voice», που αναφερόταν σε μία εργαζόμενη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην προσπάθειά της να ξεφύγει τη σύλληψη, καθώς ενώ ζούσε στην Ελλάδα 25 περίπου χρόνια, δεν είχε νομιμοποιηθεί.