1

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 39/13-2-18

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 39

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (SITE)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’αρ.19/27-9-17, αποφασίζει ομόφωνα η επιτροπή εγγραφών να αποτελείται από τους: Στ. Καπάκο Γενικό Γραμματέα, Αγγ. Γυπάκη Ειδική Γραμματέα, Γ. Αγγέλη, Δ. Τσαλαπάτη και Ν. Νταουντάκη, μέλη του Δ.Σ. Τα μέλη της επιτροπής θα εξετάσουν τις εκατόν δεκαέξι (116) αιτήσεις των υποψηφίων προς εγγραφή δημοσιογράφων που εργάζονται σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες (sites), θα ορίσει τα κριτήρια της εγγραφής τους και θα εισηγηθεί το θέμα στο Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) (GDPR)/ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Αi) Τη Διεξαγωγή Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης ελλείψεων (GDPR GAP Analysis) και προτάσεων βελτίωσης συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016.

ii) Το κριτήριο για την επιλογή της αναδόχου εταιρείας θα είναι ο συνδυασμός της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς και της ανάλογης εμπειρίας.

iii) Η υποβολή των αιτήσεων των υποψήφιων εταιρειών θα ολοκληρωθεί το πολύ εντός 10 ημερών. 

iv) Τη σύσταση επιτροπής για το άνοιγμα των προσφορών των υποψήφιων εταιρειών η οποία θα απαρτίζεται από τους κ.κ.: Σταύρο Καπάκο, Γενικό Γραμματέα, Αγγελική Γυπάκη, Ειδική Γραμματέα, Χρήστο Κυρίτση, μέλος του Δ.Σ. και τους κ.κ. Χρύσα Σαλαβράκου, Απόστολο Τσαλαπάτη και Εβίτα Διβάρη, Νομικούς Συμβούλους.

Β) Η μελέτη ανάλυσης ελλείψεων (GDPR GAP Analysis) θα επικεντρώνεται στα εξής βασικά σημεία (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ενημερωτικό σημείωμα του κ. Απ. Τσαλαπάτη/αρ.πρ.336/12-2-18):

  • Διαγνωστική Υπάρχουσα Κατάσταση
  • Πιθανή αναθεώρηση πολιτικών ασφαλείας
  • Τρόπους συμμόρφωσης προς τεχνικά πρότυπα (ISO/IEC)
  • Πιθανό ανασχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων
  • Διαδικασίες και λογισμικά εργαλεία ανωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης
  • Εκπαίδευση προσωπικού
  • Διορισμός/εκπαίδευση Data Protection Officer (DPO)

Γi) Η πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους δεν θα δημοσιοποιηθεί προ της Τρίτης 20/2/18 εν αναμονή των διευκρινίσεων και οδηγιών που έχουν ζητηθεί από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις 8/2/18 (αρ.πρ.304). ii) Για την επίσπευση της εν λόγω διαδικασίας η Πρόεδρος κ. Μ. Αντωνιάδου και η κ. Χρ. Σαλαβράκου  εξουσιοδοτούνται να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο, προκειμένου να αποσταλεί η σχετική απάντηση πριν της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Δ) Η κ. Ντόρυ Ράλλη, υπάλληλος στην Ένωση, υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων να ζητήσει ενημέρωση από τα Συνδικαλιστικά Σωματεία της Ευρώπης για το πώς εφαρμόζουν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πώς λειτουργούν βάσει αυτού του Κανονισμού προκειμένου το Συμβούλιο να λάβει γνώση επί του θέματος. Ανάλογη ενημέρωση θα ζητήσει και η Πρόεδρος από Συνδικαλιστικά Σωματεία όλης της χώρας.

Ε) Η κ. Εβίτα Διβάρη, Νομικός σύμβουλος να υποβάλει πλήρες ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το ποιος την προσκάλεσε, ποιος οργάνωσε και τι αφορούσε το σεμινάριο το οποίο παρακολούθησε.

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΥΛΗ ΣΤΙΣ 7 & 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Το Δ.Σ., μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για τη συμμετοχή της Ενώσεως στην παρουσίαση του βιβλίου του στην Κωνσταντινούπολη, στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2018, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να εκπροσωπηθεί από την Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ, κ. Μ. Αντωνιάδου.

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. Α. ΞΑΝΘΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ κ. Γ. ΜΠΑΣΚΟΖΟ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα, την αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Ξανθό και τον αρμόδιο Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου κ. Γ. Μπασκόζο για την πραγματοποίηση συνάντησης, προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων δημοσιογράφων στο ΚΕΕΛΠΝΟ, να κατοχυρωθούν τα δικαιώματά τους και να εφαρμοστεί η ΚΥΑ για το μισθολόγιό τους.