1

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 40/20-2-18

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 40

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

 ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος, το οποίο εθιμικά δίδει η ΕΣΗΕΑ, στα άνεργα και εν επισχέσει μέλη της, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, σε τέκνα, ηλικίας έως 18 ετών, αποβιωσάντων γονέων-μελών, το οποίο θα το εισπράττει ο επιζών γονέας ή ο κηδεμόνας ή ο έχων την επιμέλεια του τέκνου.

Συγκεκριμένα, το βοήθημα θα δοθεί ως ακολούθως:

Β) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ:

  • Απόδειξη ως άπορου του αποβιώσαντος γονέα (υποβολή δικαιολογητικών: εκκαθαριστικού εφορίας, Ε1, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.).
  • Να ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ.
  • Να πληροί ο επιζών σύζυγος τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ (υπ’αρ. 31/12-12-17).
  • Να κατατίθενται από τον επιζώντα σύζυγο όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για όλους τους άλλους δικαιούχους.
  • Να προσκομιστεί ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα (άπαξ).

 Συγκεκριμένα:

 i) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα ξεπερνά τις 12.000,00 ευρώ (απόφαση υπ’ αρ.72/29-10-14), πλέον 1.000,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

ii) Στη περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός ανήλικα τέκνα στην οικογένεια του αποβιώσαντος, τότε το βοήθημα θα δίδεται σε κάθε ανήλικο τέκνο του αποβιώσαντος, αλλά, δεν θα υπερβαίνει το ποσόν, ύψους 1.000,00 ευρώ (συνολικά για κάθε οικογένεια).

Γ) Το βοήθημα αυτό θα δίδεται στο θετό και το αναγνωρισμένο τέκνο του αποβιώσαντος γονέα υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.

Δ) ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ:

Όσοι έχουν στην πλήρη κυριότητά τους άνω των δύο (2) ακινήτων, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 150.000,00 ευρώ (σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρ. 31/12-12-17).

 Ε) Η καταβολή του βοηθήματος θα ξεκινήσει από το Πάσχα 2018.

Τέλος, το Συμβούλιο θα διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας τραπεζικού λογαριασμού, για άμεση χρήση,  για κάθε τέκνο με συνδικαιούχο τον γονέα.

 

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αρ.πρ.344/13-2-18), με το οποίο ζητούν τον ορισμό εκπροσώπου, ενός τακτικού και ενός αναπληρωτή, για το Ε.Σ.Ο.Α., αποφασίζει ομόφωνα τη συμμετοχή των κ.  Αντώνη Κόλλια, ως τακτικού και Γιώργου Ανδρή, ως αναπληρωτή, για την απασχόλησή τους στις διεργασίες του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, το οποίο αποτελεί τον σύνδεσμο επικοινωνίας και αντιπροσώπευσης των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, υπηρεσιών, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων με το οικείο Υπουργείο, για θέματα που αφορούν τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Κατόπιν αυτών, θα αποσταλούν αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα εκπροσώπου-τακτικού και αναπληρωτή- ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο κινητό, e-mail, φαξ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gram.esoa@yme.gov.gr το αργότερο μέχρι τις 26/2/18 σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού (σύμφωνα με το αίτημα του Υπουργείου αρ.πρωτ.344/13-2-18).

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ» & «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ»

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει  ομόφωνα στη νομική υπηρεσία να υποβάλει αίτηση προς το Υπουργείο Εργασίας, για τον ορισμό τριμερούς συμφιλιωτικής σύσκεψης για τις εφημερίδες «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ» & «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ», ώστε  να υπάρξει μία ενδελεχής ενημέρωση και κυρίως μία σοβαρή προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για το μέλλον των εργαζομένων.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΟΛ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την αποστολή επιστολής προς τον Δ/ντη της εφ. «ΤΑ ΝΕΑ» κ. Γιώργο Μαντέλα και τον Δ/ντη της εφ. «ΤΟ ΒΗΜΑ» κ. Αντώνη Καρακούση, με την οποία θα τους καλούν να προσέλθουν στα γραφεία της Ενώσεως για να συζητηθούν εργασιακά ζητήματα που αφορούν τις εφημερίδες που διευθύνουν.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΟΛ

 Το Δ.Σ. αναθέτει ομόφωνα στον Γεν. Γραμματέα κ. Στ. Καπάκο, να επικοινωνήσει με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, για την επίσπευση της διαδικασίας καταβολής του βοηθήματος αφερεγγυότητας στους εργαζόμενους του ΔΟΛ.