1

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 50/4-5-18

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 50

4 Μαΐου 2018

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ SITES

Το Δ.Σ. αποφασίζει:

 • Να σταλεί ενημερωτική επιστολή προς τους εκπροσώπους του Μεικτού Συμβουλίου για την καλύτερη οργάνωση της συνδικαλιστικής δράσης στους χώρους εργασίας των ενημερωτικών ιστοσελίδων, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Ιουνίου.  
 • Πριν την αποστολή της εν λόγω επιστολής στους εκπροσώπους του Μεικτού θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για το παραπάνω θέμα προκειμένου τα μέλη του συμβουλίου να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

 

ΘΕΜΑ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 • Τη νέα ταυτότητα, η οποία θα έχει διετή ισχύ, έχουν δικαίωμα να παραλαμβάνουν, χωρίς άλλες διαδικασίες, όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει, ήτοι:
  • Οι μισθωτοί, για τους οποίους οι εργοδότες τους παρακρατούν από το μισθό τους τη μηνιαία συνδρομή τους υπέρ της ΕΣΗΕΑ.
  • Οι συνταξιούχοι, για τους οποίους ο ΕΔΟΕΑΠ παρακρατεί από την επικούρησή τους τη μηνιαία συνδρομή τους υπέρ της ΕΣΗΕΑ.
  • Τα μέλη που έχουν ρυθμίσει οφειλές και αποδίδουν οι ίδιοι τη μηνιαία συνδρομή τους υπέρ της ΕΣΗΕΑ.
  • Όσοι είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΕΣΗΕΑ) ή εν επισχέσει, χωρίς άλλη εργασία.

 

 • Όσον αφορά τα μέλη που δεν είναι ταμειακώς εντάξει:

 

 • Οι συνάδελφοι, που εργάζονται με ΔΠΥ ή σε εργοδότες, οι οποίοι δεν παρακρατούν τη μηνιαία συνδρομή υπέρ της ΕΣΗΕΑ, οφείλουν οι ίδιοι να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους. Αυτό μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννόησης με το λογιστήριο της Ενώσεως (210367511-514) προκειμένου να ρυθμίσουν την αποπληρωμή της συνδρομής εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις και πάντοτε κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για τους συναδέλφους, των οποίων η παρακράτηση της συνδρομής γίνεται από τον εργοδότη.
 • Τα μέλη που οφείλουν συνδρομές, για να θεωρηθούν ταμειακώς εντάξει, θα πρέπει να ρυθμίσουν την οφειλή τους τουλάχιστον για το 2017 και το τρέχον έτος, εφόσον εργάζονται.
 • Ειδική πρόνοια ελήφθη για τους συναδέλφους που συνεχίζουν να εργάζονται αλλά δεν πληρώνονται, ώστε να δρομολογηθεί η ρύθμιση των οφειλών τους από συνδρομές υπέρ της ΕΣΗΕΑ, σε μελλοντικό χρόνο και πάντως πριν την επόμενη ανανέωση της ταυτότητας, μετά το πέρας της διετούς ισχύος της.

 

Β. ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 • Για την παραλαβή της νέας ταυτότητας, το μέλος θα καταβάλει το ποσό των 5 €, που αντιστοιχεί στα έξοδα έκδοσης.
 • Τα άνεργα μέλη και τα εν επισχέσει μέλη (που δεν έχουν άλλη εργασία) δεν θα πληρώνουν το κόστος έκδοσης ταυτότητας (5€) και θα παραλαμβάνουν την νέα ταυτότητα χωρίς καμιά επιβάρυνση.

 

Γ.  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Το Δ.Σ. θα γνωστοποιήσει, με επιστολές του, προς τις δημόσιες υπηρεσίες, τα αρμόδια υπουργεία και τις διεθνείς δημοσιογραφικές Ομοσπονδίες: α) την κατάργηση της ισχύος της παλαιού τύπου ταυτότητας β) την έναρξη ισχύος της καινούριας ταυτότητας και γ) τα δικαιώματα που απορρέουν από την κατοχή της.

 

Δ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩΝ – ΝΕΑ ΜΕΣΑ 

Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης να απευθυνθεί με επιστολές:

 • Στους ιδιοκτήτες των Μέσων Ενημέρωσης, προκειμένου να προσέλθουν και να καταθέσουν την παλιά δημοσιογραφική τους ταυτότητα, εφόσον και το Καταστατικό ορίζει ότι δεν μπορούν να είναι πλέον μέλη της ΕΣΗΕΑ.
 • Στους ιδιοκτήτες των sites που απασχολούν μέλη της ΕΣΗΕΑ, ώστε να παρακρατούν τη συνδρομή από τα εργαζόμενα σε αυτούς μέλη μας και να την αποδίδουν.

  

ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΤ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Την αποστολή επιστολής στη Διοίκηση της ΕΡΤ επί του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ο οποίος εισάγεται στο Δ.Σ. της ΕΡΤ προς ψήφιση.

Στην επιστολή θα επισημαίνονται τα εξής:

 • Αποκλειστική αρμοδιότητα για την υπογραφή ΣΣΕ για τους δημοσιογράφους της Δημόσιας Τηλεόρασης έχει εκ του νόμου η αντιπροσωπευτική Πρωτοβάθμια Δημοσιογραφική Ένωση.
 • Στη σχετική παράγραφο του νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού θα ζητείται η αναφορά ότι οι όροι αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων της ΕΡΤ θα ρυθμίζονται από συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ της ΕΡΤ και της ΕΣΗΕΑ.

Θα τονίζεται ότι :

 • Καμία άλλη συνδικαλιστική οργάνωση, έστω και δευτεροβάθμια, δεν θα μπορούσε να διαπραγματευτεί και να συνομολογήσει τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων.
 • Έναρξη διαπραγματεύσεων για τη ΣΣΕ για το δημοσιογραφικό προσωπικό, η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα.
 • Την επιστολή θα τη συνυπογράφουν όλες οι ενδιαφερόμενες Ενώσεις (ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΣΠΗΤ, ΕΣΗΕΘΣτΕΕ, ΕΣΗΕΠΗΝ).

Βi) Αποστολή επιστολής προς τη Διοίκηση της ΕΡΤ για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΡΤ (α.π. 627/27-3-18) (εφεξής Οργανόγραμμα).

Στην επιστολή:

 • Θα δίδεται έμφαση στο γεγονός ότι η διοίκηση της ΕΡΤ δεν έλαβε υπόψη την αρνητική γνώμη που εξέφρασαν δημοσίως οι πέντε αναγνωρισμένες δημοσιογραφικές ενώσεις της χώρας και η πλειοψηφία των σωματείων του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού.
 • Θα ζητούνται διορθώσεις σε βασικά σημεία του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΡΤ που στόχο έχει την ανάπτυξη και την αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
 • Την επιστολή θα τη συνυπογράφουν τα ενδιαφερόμενα Σωματεία (ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΣΠΗΤ, ΕΣΗΕΘΣτΕΕ, ΕΣΗΕΠΗΝ).

Γi) – Η Πρόεδρος κ. Μ. Αντωνιάδου εξουσιοδοτείται να επικοινωνήσει με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ Α.Ε. κ. Β. Κωστόπουλο για να του εκθέσει όλες τις απόψεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίαση του Δ.Σ. και επιπλέον να ζητήσει τον ορισμό συνάντησης.

ii) Στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, να προσκληθούν όλοι οι Πρόεδροι, οι Γενικοί Γραμματείς καθώς και όποιο από τα μέλη του Δ.Σ. το επιθυμεί, να παρίστανται έξω από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 7/5, για να ζητηθεί ακρόαση, ώστε να εκφραστούν οι ενστάσεις όλων των δημοσιογραφικών Ενώσεων της χώρας για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, που καθορίζει τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων.

iii) Ο κ. Θ. Μπερεδήμας ως Γραμματέας του Διασωματειακού αναλαμβάνει τον συντονισμό της παραπάνω ενέργειας.

Δ) Κήρυξη στάσης εργασίας η οποία θα ενεργοποιηθεί ανάλογα με τις αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ.

Ε) Οι εκπρόσωποι της ΕΡΤ κ.κ. Μ. Γεωργίου και Ν. Κορόβηλας θα ενημερωθούν για να οργανώσουν από κοινού συνέλευση των εργαζομένων.

 

ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑ ΕΦΗΣ ΡΟΔΙΤΗ-ΝΙΤΣΟΥ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Το Δ.Σ.:

Α) Αποδέχεται ομόφωνα την προσφορά της κ. Νίτσου.

Β) Αποφασίζει ομόφωνα:

i) Τα “σώματα” των εφημερίδων να μην τοποθετηθούν στον 2ο όροφο που στεγάζεται η Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ αλλά σε άλλο χώρο λόγω του προβλήματος της στατικότητας του ορόφου που έχει επιβεβαιωθεί από μηχανικούς. Από τη βιβλιοθήκη θα μεταφερθούν, εάν υπάρχει η δυνατότητα, και άλλοι τόμοι οι οποίοι θα τοποθετηθούν ομοίως σε άλλο χώρο.

ii) Την αποστολή ευχαριστήριας επιστολής στην κ. Νίτσου.

 

ΘΕΜΑ: ΚΤΗΡΙΟ ΖΑΪΜΗ

 Το Δ.Σ.:

Α) Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

 • Τη δημοσίευση του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της ΕΣΗΕΑ και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη διάθεση του κτηρίου επί της οδού Ζαΐμη 11, επί μισθώσει, για έναν ευγενή σκοπό (εγκατάσταση προσφύγων από την εμπόλεμη Συρία και κυρίως των ασυνόδευτων παιδιών) όταν αυτό πραγματοποιηθεί.
 • Την τοποθέτηση πινακίδας έξω από το κτήριο της Ζαΐμη πάνω στην η οποία θα γνωστοποιείται ότι το εν λόγω ακίνητο έχει παραχωρηθεί στο Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής για την εγκατάσταση προσφύγων από την εμπόλεμη Συρία. Ο σκοπός αυτός θα κοινοποιηθεί για δημοσίευση και στις εφημερίδες.

Β) Εγκρίνει κατά πλειοψηφία:

 • Ποσό ύψους, 1.000 ευρώ, για την κατασκευή της πινακίδας.