1

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 53/15-5-18

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 53

15 Μαΐου 2018

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΑ

Το Δ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την καταβολή βοηθήματος Πάσχα, ως κατ’ εξαίρεση οικονομική ενίσχυση σε μέλη της ΕΣΗΕΑ.

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ–ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εισηγητική έκθεση επί του Απολογισμού- Ισολογισμού του Κληροδοτήματος Γεράσιμου Λύχνου, χρήσεως 2017

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ–ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εισηγητική έκθεση επί του Απολογισμού- Ισολογισμού του Κληροδοτήματος Αικατερίνης Βιδάλη, χρήσεως 2017.

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

Το Δ.Σ., έπειτα από συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την εισηγητική έκθεση επί του Απολογισμού- Ισολογισμού του Κληροδοτήματος Ασημάκη Δρακόπουλου, χρήσεως 2017.

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Το Δ.Σ., έπειτα από συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την εισηγητική έκθεση επί του Απολογισμού- Ισολογισμού του Κληροδοτήματος Έκτορος Τριανταφυλλόπουλου, χρήσεως 2017.

 

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΜΕ

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή χορηγίας, ύψους 500 ευρώ, για τη διοργάνωση του Δημοσιογραφικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Μαΐου 2018 και το οποίο έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα.