1

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 60/1-7-14

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 60

1Η Ιουλίου 2014

                                                                                                           

 

ΘΕΜΑ: ΕΔΟΕΑΠ

 Το Δ.Σ. αποφασίζει:

  • Την αποστολή επιστολής προς τον ΕΔΟΕΑΠ με την οποία θα ερωτάται ο Οργανισμός εάν έχει συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπ’ αρίθμ.51/2014 και,
  • την παραπομπή της επιστολής του ΕΔΟΕΑΠ υπ’ αρίθμ.1337/25-4-14 στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί εάν συντρέχει περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου του ασφαλισμένου μέλους του Οργανισμού.