1

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 70/14-10-14

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 70

14 Οκτωβρίου 2014

 

 

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΣΑΤ

Το Δ.Σ., έπειτα από αίτημα του ΠΣΑΤ, εγκρίνει την καταβολή χορηγίας, ύψους 2.000 ευρώ, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης απονομής των δημοσιογραφικών βραβείων ΠΣΑΤ.

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΒΟΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

Το Δ.Σ., μετά από αίτημα του Μορφωτικού Συλλόγου Λειβαδιάς, αποφασίζει όπως δοθεί εντολή στη γραμματεία να αποστείλει κατάλογο Βοιωτών Δημοσιογράφων μελών της ΕΣΗΕΑ, στο Μορφωτικό Σύλλογο Λειβαδιάς, ο οποίος έχει αναλάβει την έκδοση ενός βιβλίου σχετικού με τη γέννηση, την εξέλιξη και την παρούσα κατάσταση του Βοιωτικού Τύπου και της Βοιωτικής Δημοσιογραφίας.

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Το Δ.Σ., αποφασίζει:

  • Την αποστολή επιστολής για συνάντηση με τον εκδότη της εφημερίδας «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» κ. Γ. Κουρτάκη, με σκοπό να ενημερώσει το Δ.Σ. για την επικείμενη έκδοση εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας καθώς και για θέματα του συγκροτήματος και,
  • την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης μετά τη συνάντηση.

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το Δ.Σ., αποφασίζει την έκδοση ανακοίνωσης-πρόσκλησης- εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα πιλοτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στην ΕΣΗΕΑ.

 

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Μετά τη συζήτηση, επί των θεμάτων των εν επισχέσει δημοσιογράφων της εφημερίδας «ΦΙΛΑΘΛΟΣ», το Δ.Σ. αναθέτει στη νομικό σύμβουλο κ. Χρ. Σαλαβράκου, να γνωμοδοτήσει επί του εργασιακού καθεστώτος και τις επιλογές που έχουν έναντι του εργοδότη τους.

 

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 Μετά τη συζήτηση, επί του θέματος της ΝΕΡΙΤ, το Δ.Σ. αναθέτει στον νομικό σύμβουλο κ. Απ. Τσαλαπάτη, να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη φερoμένη γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου της ΝΕΡΙΤ κ. Βασιλικής Σουλτανιά εάν περιέλθει αυτή εις γνώση του Δ.Σ., για το εργασιακό καθεστώς των δημοσιογράφων της ΝΕΡΙΤ. Η εν λόγω γνωμοδότηση πρέπει να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. για ενημέρωση.