1

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 74/18-5-21

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 74

18 ΜΑΪΟΥ 2021

 

ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα του Διευθυντή κ. Χρ. Μπούση (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο), αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

  • Να γίνει καταμέτρηση των φορητών air-condition που είχε προμηθευτεί η ΕΣΗΕΑ πέρυσι το καλοκαίρι, λόγω βλάβης του κλιματικού συστήματος του κτηρίου και να ενημερωθεί το Συμβούλιο.
  • Δύο από αυτά να παραμείνουν στην ΕΣΗΕΑ και τα υπόλοιπα να παραχωρηθούν ως δωρεά σε άνεργους στους οποίους θα γνωστοποιεί η πρόθεση του Δ.Σ. μέσω επιστολής.
  • Σε περίπτωση που εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί διαδικτυακή κλήρωση με τη συμμετοχή και ανέργων μελών εάν το επιθυμούν.
  • Η κλήρωση να διενεργηθεί από τους κ.κ. Χρ. Μπούση Διευθυντή, Χρ. Σαλαβράκου Νομική Σύμβολο και Β. Ζερβακάκη υπεύθυνη του γραφείου υποστήριξης των ανέργων και Υλοποίησης Προγραμμάτων.
  • Εάν κάποια κλιματιστικά μείνουν αδιάθετα να παραχωρηθούν ως δωρεά σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.