1

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 9/12-4-22

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 9

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΑΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ & ΣΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2022 

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ταμία κ. Μ. Διόγου (επισυνάπτεται στα πρακτικά και σχετικό ενημερωτικό σημείωμα), που αφορά στις προϋποθέσεις χορήγησης του οικονομικού βοηθήματος ενόψει των εορτών του Πάσχα 2022, αποφασίζει ομόφωνα να δοθούν και φέτος οικονομικά βοηθήματα στα άνεργα, στα εν επισχέσει μέλη της Ενώσεως, στα ανήλικα τέκνα των αποβιωσάντων μελών, με έκτακτη διεύρυνση των οικονομικών κριτηρίων. Η διεύρυνση αυτή θα ισχύσει μόνο για το βοήθημα Πάσχα 2022.

«ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Α) Βοήθημα 250,00 ευρώ, πλέον 50,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, θα λάβουν:

Συνάδελφοι, οι οποίοι είναι άνεργοι ή σε επίσχεση, με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 6.000,00 ευρώ ΚΑΙ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (για τις περιπτώσεις που υπάρχει εισόδημα συζύγου), έως 10.000,00 ευρώ, πλέον 1.000,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οικονομικής βοήθειας είναι η ενεργή σύνδεση του αιτούντος με το σωματείο, δηλαδή να έχει ανανεώσει την ταυτότητα μέλους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2020 ή/και 2021 (για τα εισοδήματα του 2020 κι εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί ή/και 2021) και την τελευταία εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2021).

 

Β) ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ: 

 • Όσοι άνεργοι λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα επίδομα ανεργίας ή επίσχεσης.
 • Άνεργοι που απολύθηκαν πρόσφατα και δικαιούνται να λάβουν δώρο Πάσχα από τον εργοδότη τους.
 • Άνεργοι που απολύθηκαν και έλαβαν ή λαμβάνουν αποζημίωση απόλυσης.
 • Όσοι συνάδελφοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 150.000,00 ευρώ.
 • Όσοι συνάδελφοι έχουν λάβει συνολικά άνω των 5.000,00 ευρώ, υπό μορφή τακτικών βοηθημάτων ή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
 • Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν επιστρέψει ποσά που έχουν λάβει στο παρελθόν ως προσωρινή διευκόλυνση ή έχουν λάβει βοηθήματα έχοντας υποβάλει ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις για τα εισοδήματά τους.
 • Όσοι συνάδελφοι βρίσκονται σε μακροχρόνια επίσχεση εργασίας και εργάζονται σε άλλον εργοδότη ή αυτοαπασχολούνται.
 • Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν πληρώσει τις συνδρομές την τελευταία δεκαετία.
 • Τα μέλη που λαμβάνουν σύνταξη άγαμης θυγατέρας.
 • Τα μέλη που είναι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Χορηγείται βοήθημα, 250,00 ευρώ σε κάθε ανήλικο παιδί αποβιώσαντος μέλους της ΕΣΗΕΑ, για τις εορτές του Πάσχα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ:

 • Να ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ ο αποβιώσας γονιός.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του εν ζωή γονιού και των δικαιούχων να μην υπερβαίνει τις 20.000,00 ευρώ, πλέον 1.000,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
 • Το βοήθημα για τον πρώτο χρόνο μετά τον θάνατο του μέλους, θα δίνεται ανεξάρτητα αν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του αποβιώσαντος ξεπερνά το όριο των 20.000 ευρώ.
 • Να κατατίθενται από τον επιζώντα σύζυγο όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, εκκαθαριστικό σημείωμα, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ τέκνου).

Το βοήθημα αυτό θα δίδεται και στο θετό και αναγνωρισμένο τέκνο του αποβιώσαντος γονέα υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ:

Όλοι οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υλοποίησης Προγραμμάτων, στο anergia@esiea.gr.

Όλα τα εν επισχέσει μέλη θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στις Οικονομικές Υπηρεσίες, στο logistirio@esiea.gr.

Για λόγους προστασίας από την πανδημία, οι αιτήσεις θα γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά), λήγει τη Τρίτη του Πάσχα, 26 Απριλίου 2022.

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να στηρίξει περαιτέρω τα άνεργα μέλη ως εξής:

 • Για τα άνεργα μέλη που εντάσσονται στο πρόγραμμα της «Δράσης» θα διατεθεί μία επιπλέον διατακτική των 50,00 ευρώ της υπεραγοράς τροφίμων «Σκλαβενίτης» (*λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση υπ’ αρ. 7/29-3-22),
 • Για τα ανήλικα τέκνα ανέργων που θα λάβουν βοήθημα Πάσχα θα διατεθεί διατακτική 25,00 ευρώ για την αγορά σχολικών ειδών, βιβλίων ή παιχνιδιών. Για τον λόγο αυτό, οι υπηρεσίες θα προβούν σε έρευνα αγοράς σε ανάλογα καταστήματα, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προσφορά. Για τα αποτελέσματα της έρευνας θα ενημερωθεί το Συμβούλιο και η απόφαση για την επιλογή του καταστήματος θα ληφθεί δια περιφοράς.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Το Δ.Σ., εξέτασε τα αιτήματα τριών μελών της ΕΣΗΕΑ, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να τους χορηγήσει κατ’ εξαίρεση οικονομικό βοήθημα ισόποσο με το βοήθημα του Πάσχα 2022 εις διπλούν (250,00 € και 50,00€ για κάθε ανήλικο παιδί χ 2).

 

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ SPUTNIK 

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα εργασιακά ζητήματα των δημοσιογράφων του ειδησεογραφικού πρακτορείου SPUTNIK, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

 • Να πραγματοποιηθεί συνέλευση των εργαζομένων στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ αύριο Τετάρτη, 12 Απριλίου, προκειμένου να συζητηθεί η πρόταση της εργοδοσίας
 • Αμέσως μετά τη συνέλευση το Συμβούλιο και ανάλογα με την απόφαση των εργαζομένων να ζητήσει την παρέμβαση των Ευρωβουλευτών (σύμφωνα με την υπ’αρ.8/5-4-22 απόφαση), ώστε να καταθέσουν ερωτήσεις στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να καταγγείλουν το γεγονός της μη καταβολής αποζημίωσης στους εργαζόμενους από το Ρωσικό Πρακτορείο SPUTNIK
 • Να αποστείλει σχετική ενημερωτική επιστολή στις τέσσερις Ενώσεις που είχαν μέλη στο SPUTNIK Ελλάδας, σε όλα τα κόμματα της Βουλής. Οι επιστολές να κοινοποιηθούν στη ΔΟΔ/ΕΟΔ και να τους ζητηθεί να συμβάλουν στην παρέμβαση προς τη Κομισιόν για το ζήτημα
 • Με επιστολή στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κώστα Χατζηδάκη με κοινοποίησή της στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Γ. Οικονόμου να απαιτηθεί από την Κυβέρνηση να προβεί σε ειδική ρύθμιση, προκειμένου να ενισχύσει τους εργαζόμενους του SPUTNIK για ένα χρονικό διάστημα, είτε με την κάλυψη εισφορών είτε με την καταβολή μηνιαίου επιδόματος ή μέρους του μισθού τους. Στην επιστολή να επισημαίνεται ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απαγόρευση του “RT” και του “Sputnik” έχει επιπτώσεις στους εργαζόμενους και ευρύτερα θα προκαλέσει τα αντίθετα αποτελέσματα και εκτός από λογοκρισία θα έχει ως συνέπεια τη στοχοποίηση δημοσιογράφων (*όπως αναφέρεται και στην ακόλουθη ανακοίνωση https://www.esiea.gr/oi-enoseis-dipla-stoys-ergazomenoys-t/)
 • Εγκρίνει έκτακτο οικονομικό βοήθημα ισόποσο του Πάσχα 2022, το οποίο θα χορηγηθεί σε όλους τους δημοσιογράφους του Πρακτορείου, είτε είναι μέλη είτε όχι.
 • Συντονιστές των παραπάνω πρωτοβουλιών ορίζονται οι κ.κ. Γ. Γαβαλάς Α’ Αντιπρόεδρος και Μ. Ψαρά, μέλος του Δ.Σ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ  

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του Μορφωτικού Ιδρύματος σχετικά με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης της ΕΣΗΕΑ «Δημήτριος Ι. Πουρνάρας» (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο), εγκρίνει κατά πλειοψηφία:

 • Τον ορισμό του κ. Δημήτρη Γκιώνη, ως υπεύθυνου Βιβλιοθήκης.
 • Τη διάθεση προσωπικού της ΕΣΗΕΑ σε συνεννόηση με τον Διευθυντή κ. Χρ. Μπούση προκειμένου να συνδράμει την βιβλιοθηκονόμο στην καταγραφή υλικού από εφημερίδες και περιοδικά (18ος-20ός αιώνας).